Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie - Aktualności - KPP Krasnystaw

Aktualności

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie

Data publikacji 14.02.2020

Wczoraj w świetlicy KPP w Krasnymstawie odbyła się odprawa roczna, która miała na celu podsumowanie wyników pracy krasnostawskich policjantów. W odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Radek Bąchór, Pani Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie mł. insp. Wioletta Pawluk wraz z I Zastępcą nadkom. Zbigniewem Oleszczukiem, kadrą kierowniczą i podległymi funkcjonariuszami oraz pracownikami korpusu służby cywilnej.

Odprawę rozpoczęto od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Radkowi Bąchórowi przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie nadkom. Zbigniewa Oleszczuka. Następnie Pani Komendant przywitała wszystkich uczestników, po czym jej zastępca podsumował rok pracy policjantów pionu prewencji oraz ruchu drogowego, odnosząc się do poziomu uzyskanych wyników, a także zrealizowanych działań profilaktycznych na terenie naszego powiatu, które wpływają na podnoszenie świadomości mieszkańców i tym samym maja pozytywny wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa w regionie.

Następnie głos zabrała Pani Komendant mł. insp. Wioletta Pawluk, która zreferowała pracę pionu kryminalnego, a także działu kadrowego i logistycznego jednostki. Szczegółowo omówione zostały wyniki osiągnięte w poszczególnych kategoriach przestępstw, a zwłaszcza tych najbardziej uciążliwych społecznie, zwracając uwagę na bardzo wysoki wskaźnik wykrywalności przestępstw, który w 2019 roku osiągnął poziom 83,9%. Pani Komendant podziękowała również podległym policjantom i pracownikom cywilnym za ich ogromne zaangażowanie, profesjonalizm oraz wysiłek włożony w pracę w 2019 roku i tym samym nakreśliła jakie będą kierunki działań w obecnym roku.

Podsumowując odprawę głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Radek Bąchór, który także złożył podziękowania za osiągnięte wyniki oraz wysoki poziom pracy krasnostawskiej komendy. Podkreślił, że nasza praca oraz jej efekty przedkładają się na stan poziomu bezpieczeństwa osiągnięty w regionie. Wyraził ponadto nadzieję, że tak wysoki standard pracy oraz efektywności będą kontynuowane również w tym roku.

 

JB.

  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Radek Bąchór, Pani Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie mł. insp. Wioletta Pawluk
  • odprawa roczna
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Radek Bąchór, Pani Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie mł. insp. Wioletta Pawluk, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie nadkom. Zbigniew Oleszczuk