Kierownictwo: - Kierownictwo - KPP Krasnystaw

Kierownictwo

Kierownictwo:

 

Komendant Powiatowy Policji

podinsp. Mariusz Kołtun

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji:

mł.insp. Janusz Pudźwa