Kierownictwo: - Kierownictwo - KPP Krasnystaw

Kierownictwo

Kierownictwo:

 

Komendant Powiatowy Policji

mł. insp. Wioletta Pawluk

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji:

nadkom. Zbigniew Oleszczuk