Wydział Kryminalny - KPP Krasnystaw

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. Okrzei 11

telefon (sekretariat):

82 575-62-36

 

NACZELNIK  WYDZIAŁU  KRYMINALNEGO
p.o. nadkom. Mariusz PANAS

ZASTĘPCA  NACZELNIKA  WYDZIAŁU  KRYMINALNEGO
p.o. podkom. Przemysław Słotwiński